سپتيك تانك پلي اتيلن
سپتيك تانك

سپتيك تانك بعنوان ساده ترين وسيله مورد استفاده در تصفيه فاضلاب اعم از تصفيه فاضلاب مقدماتي و تصفيه فاضلاب پيشرفته داراي تقاضاي بالايي در كشور مي باشد . سپتيك تانك فاضلاب در تصفيه پيشرفته فاضلاب نقش مخزن متعادلساز و ايستگاه پمپاژ و در تصفيه فاضلاب مقدماتي نقش كاتاليزور تجزيه فاضلاب جامد را بازي ميكند . سپتيك تانك فاضلاب به لحاظ جنس بدنه داراي انواع متفاوتي مي باشد كه عبارتند از : سپتيك تانك پلي اتيلن (سپتيك تانك پلي اتيلن دوجداره و سپتيك تانك پلي اتيلن دولايه ) ، سپتيك تانك بتني ( بتني درجا و بتني پيش ساخته ) و سپتيك تانك فايبرگلاس ( سپتيك تانك فايبرگلاس و سپتيك تانك GRP ) . همچنين سپتيك تانك از لحاظ حجم از سپتيك تانك 3 مترمكعب تا 95 مترمكعب بصورت توليد در كارخانه و بيشتر از آن بصورت مونتاژ در محل قابل توليد است . سپتيك تانك

مخزن سپتيك تانك جهت تصفيه فاضلاب چه خانگي و چه صنعتي به خصوص بهداشتي - انساني مورد استفاده قرار مي گيرد و در سالهاي اخير استفاده و كاربرد انبار سپتيك تانك يا همان به فارسي گندانبار بسيار رواج پيدا كرده و جاي خوشحالي دارد , شركت پايپ گستر توليد كننده انواع سپتيك تانك پلي اتيلن , سپتيك تانك فاضلاب , فايبرگلاس , septic tank در ايران مي باشد كه با عنايت خداوند متعال توانسته ايم با راه اندازي خط توليد جديد گام بزرگي در راستاي تبديل شدن به برند جهاني برداريم.

مهمترين پارامتر در فعاليت درست سپتيك تانك ، محاسبه صحيح ظرفيت مورد نياز براي فعاليت باكتري هاي بي هوازي درون سپتيك تانك مي باشد . فرمول نحوه محاسبه حجم سپتيك تانك در كتاب متكاف عبارت است از : جمع مصرف سرانه همه افراد ضربدر 75درصد بعلاوه 4500 كه اين موضوع از طرقي تجربه كارشناسان طراحي سپتيك تانك جرح و تعديل گرديده و به جدولي خلاصه شده است كه در صفحات دروني همين سايت تحت عنوان جدول محاسبه ظرفيت سپتيك تانكبر اساس نوع كاربري قابل دستيابي خواهد بود . سپتيك تانك 20 مترمكعب يكي از پر مصرف ترين انواع مدل سپتيك تانك پلي اتيلن مي باشد .

ليست محصولات قابل توليد توسط پايپ گستر بشرح زير است:

۱- لوله كاروگيت , لوله كاروگيت فاضلابي , لوله كاروگيت پلي اتيلن , لوله كاروگيت دوجداره , لوله فاضلاب , لوله دوجداره

۲- لوله تك جداره , لوله پلي اتيلن تحت فشار , لوله آبياري تحت فشار , لوله آبرساني , لوله گازرساني

۳- لوله فايبرگلاس , لوله FRP لوله GRP لوله انتقال آب , لوله آب

۴- مخزن نگهداري اسيد , مخزن ذخيره اسيد , مخزن ذخيره آب , مخزن دوجداره پلي اتيلن , مخزن نگهداري مايعات , مخزن ذخيره مايعات ( مخزن اسيد )

۵- منهول پلي اتيلن , هندهول پلي اتيلن

۶- سپتيك تانك فاضلاب , سپتيك تانك پلي اتيلن , سپتيك پلي اتيلن , سپتيك فاضلاب , مخزن سپتيك فاضلاب , تانك سپتيك پلي اتيلن ( استعلام قيمت سپتيك تانك )

۷- اتصالات پلي اتيلن , اتصالات لوله كاروگيت , كوپلر و واشر , سه راهي پلي اتيلن , زانويي پلي اتيلن , انشعابات پلي اتيلن

۸- چربي گير فاضلاب , چربي گير پي اتيلن , چربي گير فايبرگلاس , چربي گير رستوران , چربي گير آشپزخانه, چربي گير فودكورت ,چربي گير غذاخوري

يكي از مسائل مهم در مخزن سپتيك تانك پلي اتيلن موضوع ميزان مقاومت سپتيك تانك در برابر فشارهاي بارهاي مرده از طرف خاك و ترافيك و مقاومت در برابر تنشهاي احتمالي به هنگام زلزله و ... مي باشد . ( چرا كه انبار سپتيك تانك براي تصفيه فاضلاب با حفاري كه داخل خاك انجام مي شود درون خاك قرار گرفته و پوشانده ميشود . ) مهمترين پارامتر در بالابردن سطح اطمينان مصرف كننده سپتيك تانك ، يكپارچگي لوله اصلي بدنه سپتيك تانك مي باشد . متاسفانه بدنه اصلي سپتيك تانك پيش ساخته بتني و حتي سپتيك تانك فايبرگلاس توليدي از ورقهاي SMC بهيچ عنوان يكپارچه نيست .

حتي سپتيك تانك پلي اتيلنتوليدي با لوله كورتيوب در سايزهاي بالا همچون بيست مترمكعب بدليل عدم توانايي توليد لوله كورتيوب در طول بيشتر از 6 متر و ضرورت استفاده از جوش در بدنه لوله سپتيك تانك ، يكپارچه بحساب نمي آيد .

سپتيك تانك پلي اتيلني كه با لوله اسپيرال توليد مي شود تا طول 18 متر يكپارچه بوده و جاي هيچگونه نگراني بهنگام استفاده وجود ندارد . بزرگترين سايزي كه براي سپتيك تانك پلي اتيلني مي توان متصور بود سپتيك تانك پلي اتيلن با قطر 3000 ميليمتر و طول 18 متر و ظرفيت 126 مترمكب مي باشد . البته ظرفيت بزرگتر سپتيك تانك پلي اتيلن نيز مي تواند بصورت مونتاژ در محل توليد شود به ين صورت كه بعد از حمل لوله هاي سپتيك تانك به طولهاي 18 متري تمامي آنها را در محل پروژه بهم جوش اكستروژن داده و سپتيك تانك پلي اتيلني به ظرفيت بطور مثال 250 مترمكعبي توليد نمود .

اين موضوع باعث گرديده قيمت سپتيك تانك پلي اتيلن با لوله اسپيرال از سپتيك تانك با لوله كورتيوب و سپتيك تانكپلي اتيلن با لوله كاروگيت مقرون به صرفه تر باشد .

سپتيك تانك پلي اتيلن مي تواند بر اساس ابعاد مورد تقاضاي كارفرما بصورت توليد در ابعاد خاص انجام گيرد . اين يعني آنكه سپتيك تانك پلي اتيلن مي تواند بصورت مكعب مستطيل نيز توليد گردد . در اين صورت قيمت سپتيك تانك مطمئنا چيزي در حدود دو برابر سپتيك تانك پلي اتيلن با سطح مقطع استوانه مي باشد چرا كه گوشه ها در سپتيك تانك مكعبي بسيار خطرناك بوده و مي بايست توسط پروفيل هاي پلي اتيلن تقويت گردد .

ميزان تصفيه فاضلاب در سپتيك تانك بين 30 تا 63 درصد مي باشد . اين بدين معني است كه سپتيك تانك فاضلاب توانايي دارد در صورت طراحي ظرفيت صحيح تا 63% از بار آلودگي پساب خروجي از منبع فاضلاب بكاهد . آنچه مسلم است اين است كه از سپتيك تانك در صورت توليد دقيق تمامي اجزا سپتيك تانك فاضلاب هيچگونه جامدي بيرون نخواهد آمد و سوراخ هاي چاه فاضلاب بهيچ عنوان كور نخواهد شد .


سپتيك تانك پلي اتيلن : از نظر ساختمان مي توان گفت سپتيك تانك پلي اتيلن مخزني است كه توسط حداقل يك ديواره به دو بخش نامساوي تقسيم شده است. در بخش اول سپتيك تانك پلي اتيلن مواد و ذرات درشت ته نشين شده و در كف مخزن پلي اتيلن انباشته مي شوند. چربي ها و روغن هاي شناور نيز بر روي سطح مايع درون سپتيك تانك پلي اتيلن تجمع مي نمايند.

ميكروارگانيسم هاي موجود در فاضلاب در شرايط بي هوازي بخشي از مواد آلاينده را تجزيه نموده و باعث كاهش بار آلودگي فاضلاب درون سپتيك تانك مي گردد. ديواره تعبيه شده بين ناحيه اول و دوم سپتيك تانك پلي اتيلن باعث ممانعت از عبور مواد ته نشين شده و چربي هاي شناور ناحيه اول به ناحيه دوم مي گردد.

بدين صورت پساب زلال شده درون سپتيك تانك پلي اتيلن به بخش دوم منتقل شده و در نهايت پساب سپتيك تانك پلي اتيلن از طريق يك لوله خروجي از مخزن سپتيك تانك بيهوازي خارج مي گردد. پساب خروجي معمولاً وارد چاه جذبي مي گردد.

همچنين از سپتيك تانك پلي اتيلن گروه صنعتي پايپ ايران جهت پيش تصفيه، تصفيه بيهوازي فاضلاب، متعادل سازي و يا ايستگاه پمپاژ فاضلاب استفاده مي شود.

سپتيك تانك پلي اتيلن

سپتيك تانك پلي اتيلن : جريان فاضلاب بين مخازن سپتيك تانك پلي اتيلن توسط لوله هاي با قطر ۱۰ تا ۱۵ سانتي متر برقرار مي گردد، ممكن است اين امر بوسيله سوراخهايي كه در ديواره جداكننده به فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتي متر از سطح آزاد فاضلاب تعبيه مي شوند انجام گيرد تا مواد شناور از انباره فاضلاب سرريز نشود. فاصله مركز تا مركز لوله ها و يا سوراخها ۳۰ سانتي متر در نظر مي گيرند. بمنظور خروج گازهاي ايجاد شده از تجزيه فاضلاب در فضاي سپتيك تانك پلي اتيلن، از لوله اي به قطر ۱۰ سانتي متر استفاده مي شود. براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت توسط بو ارتفاع لوله تهويه را حداقل ۱٫۵ متر بالاتر از ارتفاع بالاترين ساختمان در نظر مي گيرند. همچنين براي جلوگيري از ورود و يا افتادن جانوران و پرندگان به لوله تهويه دو كار صورت مي گيرد: يا در انتهاي آن توري نصب مي كنند و يا با نصب زانوي ۹۰ درجه امتداد دهانه خروجي لوله تهويه را به طرف زمين بر مي گردانند. براي بازديد، تميز كاري و تعمير كردن تانك، تعبيه دريچه آدم رو ضروري است. بمنظور جلوگيري از حركت اغتشاشي فاضلاب ورودي كه ممكن است موجب خروج كف ناشي از عمل تجزيه فاضلاب گردد از مانع استفاده مي كنند. اين مانع ممكن است با نصب سه راهي و تغيير جهت دادن لوله ورودي داخل تانك از حالت افقي به عمودي عملي گردد. معمولاٌ انتهاي لوله ورودي را حدود ۳۰ سانتي متر و انتهاي لوله خروجي فاضلاب را ۴۵ سانتي متر پايين تر از سطح آزاد فاضلاب نصب مي كنند. در حال حاضر حداكثر جمعيتي كه مي توان فاضلاب حاصل از فعاليت انها را با سپتيك تانك تصفيه نمود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر توصيه شده است. با نصب ديواره در داخل فضاي سپتيك تانك پلي اتيلن حجم آن را به دو قسمت تقسيم مي كنند، بطوريكه حجم فضاي مربوط به ورود فاضلاب دو برابر حجم فضاي قسمت خروجي باشد.

شركت پايپ ايران بزرگترين توليد كننده سپتيك تانك پلي اتيلن ، سپتيك پلي اتيلن ، مخزن سپتيك پلي اتيلن ، تانك سپتيك پي اتيلن ، سپتيك فاضلاب ، مخزن سپتيك فاضلاب ، سپتيك تانك پيش ساخته پلي اتيلن ، سپتيك تانك پلي اتيلن دوجداره ، سپتيك تانك آماده پلي اتيلن ، چاه سپتيك پلي اتيلن و طرف قرارداد شركتهايي همچون پالايشگاه پارس جنوبي ، شركت نفت و گاز زاگرس ، كيسون ، نفت سورنا آمادگي خود را بمنظور تامين سپتيك تانك پلي اتيلن در اصفهان ، سپتيك تانك پلي اتيلن در كرمان ، سپتيك تانك پلي اتيلن در اهواز ، سپتيك تانك پلي اتيلن در بوشهر ، سپتيك تانك پلي اتيلن در مشهد ، سپتيك تانك پلي اتيلن در تبريز ، سپتيك تانك پلي اتيلن در بيرجند ، سپتيك تانك پلي اتيلن در تهران ، سپتيك تانك پلي اتيلن در كرمان و سپتيك تانك پلي اتيلن در شمال ، سپتيك تانك پلي اتيلن در شيراز ، سپتيك تانك پلي اتيلن در عسلويه بصورت كامل اعلام مي نمايد.

سپتيك تانك پلي اتيلن

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ ] [ ۰۱:۵۷:۴۲ ] [ سپتيك تانك ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
برترین مطالب
مطالب تصادفی
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 1
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 89
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
آرشيو مطالب
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / دستگاه برش لیزر / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید , دانلود نرم افزار اندروید

» جاذبه های گردشگری برتر آلمان| ترکیبی زیبا از معماری و شکوه
» دریاچه ولشت | نگینی فیروزه ای در دل کوهستان
» قله اورست | بلندترین قله و بام دنیا
» دریاچه چورت مازندارن| یکی از زیباترین مقاصد طبیعت گردی
» بازگشت جامی زیبا به موطن خود!!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بازار دهلی قدیم
» آشنایی با شهرستان دزفول و جاذبه های گردشگری آن
» معرفی برخی از غذاهای محلی و سنتی استان بوشهر!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | سایت هوایی برای زندگی
» سفر به مکزیک | 9 تا از جذاب ترین شهرهای مکزیک برای دیدن
» معرفی کشورها و جزایر خوشمزه جهان | سفر به اماکن خوشمزه جهان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | رقص لگونگ
» اشعار فارسی عمر خیام مهمان خانه و خانواده های ایران
» روستاهای هوس برانگیز جهان را هیجان انگیز تجربه کنید!
» سفر به جزایر ادویه | جزیره کوچکی که بریتانیا با منهتن تعویض کرد
» ساخت صحن حضرت زهرا (س) توسط ایرانی ها در نجف!!!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | بوکس سایه ها
» سفر 3 روزه به مراکش | چگونه 3 روز در مراکش بگذرانیم؟!
» بهترین هتل های تورنتو | معرفی هشت مورد برای اقامت در تورنتو
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مارپیچ
» خوشگذرانی در ساری | اطلاعات سفر به ساری
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای شب توکیو
» جاذبه های گردشگری مراکش و لذت سفری رویایی
» شهرستان سراوان | زادگاه خورشید ایران
» باغ و موزه نارنجستان قوام شیراز | بنایی زیبا از جاذبه های شیراز
» اهمیت ژاپنی ها برای ایران!!!
» راهنمای سفر به آرهوس | معرفی جاذبه های گردشگری این شهر
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای بالا
» 16 جاذبه ی توریستی برتر در کشور اتریش
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | زیبای دریا
» سیب و سوران | سرزمینی که در آن آب روان است
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | "زیبا"
» شهرستان مهرستان | با چشم اندازهای طبیعی شگفت انگیز
» پاساژهای دیدنی سنگاپور| تجربه هیجان در کنار آرامش!
» شهرستان دلگان | شهری در جنوب غرب سیستان و بلوچستان
» سفر به توکتویاکتوک | آخرین روستای قطبی کانادا
» دیدنی که دسترسی بدان مشکل آفرین است!!!
» سفر به لندن | 30 نکته که باید قبل از سفر به لندن بدانید
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | نمای آسمان
» جاذبه های دیدنی همدان| شهر تاریخ و تمدن
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مسیریابی ترافیک
» خصوصی ترین و انحصاری ترین هتل های جهان!
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | مزرعه سبز پیاز
» اتاقک های حبابی | خوش منظره ترین هتل های حبابی در جهان
» عکس منتخب نشنال جئوگرافیک | هزارتوی مراکشی
» بهترین کتابفروشی های لندن | در سفرتان ، غرق در مطالعه شوید
» تفریحات در کیش | راهنمای سفر به جزیره رویایی کیش
» ژوهانسبورگ | سفر به شهری زنده در قاره آفریقا
» بهترین رستوران های آلانیا | شکم گردی در ترکیه را تجربه کنید!
» شهری تاریخی که دل زمین را شکافت!